Tilmelding som grossist

Hvis du køber blanke medier i Danmark med henblik på videresalg, kan du tilmelde dig som grossist.
 

Kundenummer
Ved tilmelding som grossist får du et godkendelsesbevis og et kundenummer. Kundenummeret skal du oplyse til din leverandør, når du køber blanke medier uden vederlag i Danmark.

Salg af blanke medier
Som tilmeldt grossist kan du sælge blanke medier både med og uden vederlag. Se mere under Salg af blanke medier.

Ved tilmelding skal du acceptere Vilkår for grossister og importører.