Salg og indberetning

Når din virksomhed eller undervisningsinstitution køber blanke medier uden vederlag, kan du kun benytte dem til interne og professionelle formål. Du kan dog, i mindre omfang, videresælge medierne, men så skal du huske at opkræve vederlag.

Salg

Hvis du har behov for det, kan du i mindre omfang videresælge blanke medier til andre virksomheder eller til medarbejdere (til privat brug).

Hvis du videresælger blanke medier, skal du altid opkræve vederlag for medierne. Se priserne for de enkelte medietyper under her.
 
Indberetning
Umiddelbart efter salget skal du indberette det til KulturPlus, hvorefter vi sender en faktura på vederlaget. På den måde indbetaler du det vederlag, du har modtaget ved salget.

Indberetning sker via vores Online service.