Baggrund og historie

 

KulturPlus blev stiftet i 1992 under navnet "Båndkopi". Foreningen blev stiftet af en lang række rettighedsorganisationer i forlængelse af, at Folketinget havde vedtaget den nye lov om blankbåndsvederlag med virkning fra 1. januar 1993. Med loven havde Folketinget gjort det lovligt at kopiere musik og film til privat brug. Som kompensation for denne private kopiering vedtog Folketinget, at en del af prisen for blanke medier skal gives til kunstnerne. KulturPlus håndterer og administrerer disse vederlag og fordeler pengene til rettighedshaverne.


Midlerne skaber ny kunst og kultur

KulturPlus har i 19 år været et vigtigt redskab til at sikre kunstnere rimelige arbejdsvilkår. Blankbåndsordningen sikrer, at kunstnere og producenter bliver kompenseret for tabene ved lovlig privatkopiering af musik, tv og film. Ordningen er særdeles vigtig for de kreative fag i Danmark, fordi midlerne går direkte til kunstnere og producenter:


  • 2/3 af midlerne bliver udbetalt til kunstnere og producenter som en slags ´løntillæg´ i henhold til det arbejde de har udført og de produktioner, som de har medvirket i.

 

  • 1/3 af midlerne anvendes til puljer, der støtter det kulturelle vækstlag i Danmark, hvor kunstnere og producenter kan søge støtte til projekter som fx produktion af film, udvikling af ny musik mv.Medier med og uden vederlag

Baggrunden for, at man skal betale vederlag for blanke medier er, at de som hovedformål bruges til at optage musik, film, radio- og tv-udsendelser. Den slags værker er ophavsretsligt beskyttet, og kan ikke frit kopieres af alle og enhver. På sigt ville dette betyde, at der blev færre penge til at skabe og udgive nye værker.

Der bruges selvfølgelig også blanke medier i både erhvervsmæssige og almennyttige sammenhænge, hvor brugen er af en sådan karakter, at man kan ansøge om at blive fritaget for at betale vederlag. Dette gælder for fx skoler, hospitaler, biblioteker og en lang række virksomheder og foreninger.

Ordningen er ved at blive udhulet

Båndkopiordningen er en essentiel del af både det etablerede, og det mere eksperimenterende kultursamfund. Men ordningen er under stærkt pres: indtægterne er gået markant ned gennem de sidste 10 år. Den nuværende lovgivning er udviklet i en analog verden præget af videooptagere og kassettebånd.

Både den teknologiske udvikling og forbrugsmønstrene har ændret sig siden 1992, og derfor er ordningen i dag ved at blive udhulet. Den indbefatter således ikke de nye hardwaretyper med indbygget lagringskapacitet, PVR (videomaskine med indbygget lagringskapacitet) og MP3-afspillere, som de seneste par år har opnået stor popularitet. Samtidigt er salget af indspillede cd’er faldet markant, ligesom der er sket en nedsættelse af dvd-satsen i 2006 fra ca. 10 kroner til ca. 3 kroner.

KulturPlus arbejder for, at vi i Danmark får en tidssvarende kompensationsordning der er i overensstemmelse med det moderne mediebillede.


Nyt navn i 2011

I 2011 skiftede Båndkopi navn til KulturPlus. Navneskiftet skete dels fordi navnet "Båndkopi" ikke længere afspejler det moderne medieudbud, dels fordi foreningen ønsker at sætte fokus på den merværdi som blankmedieordningen har for dansk kultur og erhverv.

Et dynamisk kulturliv er forudsætningen for vækst og innovation indenfor en lang række erhverv og i oplevelsesøkonomien som helhed. Blankmedieordningen er herved med til at sikre Danmark vigtige indtægter samtidigt med, at ordningen sikrer indtægter til kunstnere og kulturproducenter.