Medlemsorganisationernes fordeling af vederlag

Gennemsigtighedsrapporter for medlemsorganisationerne repræsenteret i KulturPlus.

Rapporter lægges op løbende som de modtages.

MEDLEMSORGANISTATION RAPPORT
Animationssammenslutningen (ANIS) Rapport
Dansk Artist Forbund Rapport

Rapport (del af Performex rapport)

Rapport (del af Filmex rapport)
Dansk Forfatterforening Rapport
Dansk Journalistforbund Rapport
Dansk Kapelmesterforening Rapport (del af Performex rapport)
Dansk Musiker Forbund Rapport (del af Performex rapport)
Dansk Skuespillerforbund Rapport (del af Filmex rapport)
Danske Dramatikere Rapport
Danske Filminstruktører Rapport
Danske Forlag Rapport (del af PRD rapport)
Danske Scenografer Rapport
Danske Skønlitterære Forfattere Rapport
Film- og tv-arbejderforeningen (FAF) Rapport
Fællesrådet for Udøvende Kunstnere Rapport (del af Performex rapport)
IFPI Danmark Rapport (del af MPO rapport)
Koda  Rapport
Koda-Dramatik Rapport (del af Koda rapport)
Producentforeningen Rapport (del af PRD rapport)