Særligt om USB

 

USB-nøgler afviger fra øvrige andre blanke medier, fordi indholdet kan slettes, så mediet i princippet kan bruges igen og igen. Det betyder, at man skal betale vederlag, både når man sælger USB-nøgler, men også når man udleverer dem som fx reklamegaver. Kun USB-nøgler med låst indhold er undtaget.

Når man sælger eller udleverer en USB-nøgle, skal man som udgangspunkt betale vederlag. Det gælder også for nøgler med indhold, fordi indholdet ved almindelig brug uden videre kan slettes. Derfor er der vederlag på USB-nøgler, der udleveres med eksempelvis produktkataloger, kursusmateriale eller som reklamegaver eller lignende.

USB-nøgler med låst indhold
Det er muligt at låse indhold fast på USB-nøgler. En USB-nøgle betragtes som låst, når man har sikret, at indholdet ikke kan slettes - og at der ikke kan lagres yderligere indhold.

Nøgler med låst indhold, betragtes ikke som blanke medier. Du skal derfor ikke betale vederlag for USB-nøgler med låst indhold, hvad enten du udleverer eller sælger dem.

Import af USB-nøgler
Hvad enten du importerer USB-nøgler med eller uden indhold, skal du altid indrapportere samtlige nøgler til KulturPlus. Kun USB-nøgler der importeres med låst indhold er undtaget denne indberetningspligt.

Hvis man både importerer blanke USB-nøgler og USB-nøgler med låst indhold, anbefaler KulturPlus, at det tydeligt fremgår af faktura m.v. når USB-nøglerne indeholder låst indhold.